Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2015

niemamdlaciebiemilosci
Niestety czasem nawet największa miłość musi poczekać. Czasem ludzie nie są gotowi na miłość. Ją się buduje, czasem bardzo długo. Obydwoje muszą się starać. 

May 04 2015

1289 045e 390
Reposted fromkulamin kulamin viaarrependimento arrependimento
niemamdlaciebiemilosci
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viaoversensitive oversensitive
niemamdlaciebiemilosci
3859 7111 390
Reposted fromladies ladies
niemamdlaciebiemilosci
2580 3407 390
niemamdlaciebiemilosci
3736 5dc7 390
Reposted fromladies ladies
niemamdlaciebiemilosci
4671 6084 390
Kochałem ją, lecz było za wcześnie, by mówić
Później za późno, tutaj mogę to z siebie wyrzucić
Zły moment i okoliczności wszystkie
Rozstaliśmy się tak jakoś, kurwa, dziwnie
Reposted fromokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz viamefir mefir
niemamdlaciebiemilosci
Czasami najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić dla siebie to: nie myśleć, nie zastanawiać się, nie wyobrażać sobie, nie zadręczać się. Tylko oddychać i mieć nadzieję, że wszystko ułoży się jak najlepiej.
niemamdlaciebiemilosci
3901 a61d 390
niemamdlaciebiemilosci
Zbyt długo żyjemy tym, czego już nie ma...
Reposted fromstudentka934 studentka934 viamefir mefir
5798 e9e7 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamefir mefir
niemamdlaciebiemilosci

Nie ważne co powiesz, ja wiem swoje. Przeznaczenia nie oszukasz. Zapamietaj to!

April 24 2015

niemamdlaciebiemilosci
5655 c8d0 390
Reposted fromkaraibski karaibski viaoversensitive oversensitive
niemamdlaciebiemilosci
Czasem musisz bardzo mocno zapakować swój ból i obwiązać go sznurkiem, jak paczkę. Po prostu po to, by móc dalej żyć. A więc zakładam gruby opatrunek na moje cierpienie jak na złamaną rękę.(...) Później, gdy minie trochę czasu, będę może mogła tego dotknąć tak, żeby nie sprawiało bólu.
— Roma Ligocka "Róża. Obrazy i słowa"
8561 dc2b 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viasuizid suizid
niemamdlaciebiemilosci
niemamdlaciebiemilosci
niemamdlaciebiemilosci
Jeśli nie możesz stać się lekarstwem, zostań trucizną.
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl